دوره آموزش ریاضی 1 دهم ریاضی – تجربی

تومان150.000

دوره آموزش ریاضی 1 دهم ریاضی – تجربی

شامل 28 جلسه آموزش کامل کتاب درسی ریاضی 1 دهم ریاضی و تجربی

حل مثالها و تمرینات اضافی

آزمونهای فصل به فصل همراه با ارائه کارنامه و پیشرفت تحصیلی