دوره آموزشی هندسه 1 دهم ریاضی

تومان120.000

دوره آموزش هندسه 1 دهم ریاضی

این دوره شامل 18 جلسه آموزش کامل کتاب درسی هندسه 1 دهم ریاضی می باشد

آموزش بصورت کلاسی و تعاملی و همچنین استفاده از فیلم های آموزشی تهیه شده توسط مدرسین باسابقه آموزش و پرورش خواهد بود.

آموزش کل کتاب درسی، نکات اضافی و مهم همراه با توضیحات کامل، حل مثالها و تمارین اضافی

آزمونهای مستمر پس از پایان هر فصل

ارائه کارنامه پیشرفت تحصیلی

انجام 2 آزمون پایانی پس از اتمام دوره

ارائه گواهی قبولی در دوره