دوره درسی آمار و احتمال یازدهم ریاضی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
150000
دوره درسی آمار و احتمال یازدهم ریاضی
دوره درسی آمار و احتمال یازدهم ریاضی

دوره درسی آمار و احتمال یازدهم ریاضی

محتوای دوره

فصل1- آشنایی با مبانی ریاضیات - درس 1- آشنایی با منطق ریاضی
درس 2- مجموعه و زیرمجموعه
درس 3- قوانین و اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)
فصل2- احتمال - درس1- مبانی احتمال
درس 2- احتمال غیر هم شانس
درس3- احتمال شرطی
درس4- پیشامدهای مستقل و وابسته
فصل3- آمار توصیفی - درس1- نمایش و توصیف داده ها
درس2- معیارهای گرایش به مرکز
درس3- معیارهای پراکندگی
فصل4- آمار استنباطی درس 1- گردآوری داده ها
درس 2- برآورد

امتیاز و دیدگاه

0.0
میانگین امتیازات
0 امتیاز
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
تجربه شما چیست؟ ما عاشق شنیدن آن هستیم!
هیچ دیدگاهی یافت نشد!
نمایش دیدگاه‌های بیشتر
تجربه شما چیست؟ ما عاشق شنیدن آن هستیم!
دسته بندی: برچسب ها: